Žalmy 51:18

Žalmy 51:18 CSP

Neměl bys zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil; po zápalné oběti netoužíš.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:18