Žalmy 51:14

Žalmy 51:14 CSP

Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:14