Žalmy 37:38

Žalmy 37:38 CSP

ale vzpurníci budou společně zničeni, budoucnost ničemů bude zmařena.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:38