Žalmy 37:29

Žalmy 37:29 CSP

Spravedliví obdrží zemi a budou v ní přebývat navěky.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:29