Žalmy 37:28

Žalmy 37:28 CSP

Neboť Hospodin miluje právo a neopouští své věrné. Navěky je bude střežit. Potomstvo ničemů však bude vyhlazeno.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:28