Žalmy 37:27

Žalmy 37:27 CSP

Odvrať se od zlého a čiň dobré, a budeš přebývat navěky.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:27