Žalmy 37:24

Žalmy 37:24 CSP

Když upadne, nebude zavržen, vždyť Hospodin mu podepírá ruku.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:24