Žalmy 37:22

Žalmy 37:22 CSP

Jím požehnaní obdrží zemi, ale jím zlořečení budou vyhlazeni.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:22