Žalmy 37:21

Žalmy 37:21 CSP

Ničema si půjčuje, ale nesplácí. Spravedlivý se slitovává a dává.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:21