Žalmy 37:19

Žalmy 37:19 CSP

Ve zlých dobách nebudou zahanbeni a ve dnech hladu budou nasyceni.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:19