Žalmy 37:17

Žalmy 37:17 CSP

Neboť paže ničemů budou zlomeny, spravedlivé však Hospodin podepírá.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:17