Žalmy 37:16

Žalmy 37:16 CSP

Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemů.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:16