Žalmy 37:15

Žalmy 37:15 CSP

Ale jejich meč jim pronikne do srdce a jejich luk bude rozlámán.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:15