Žalmy 37:13

Žalmy 37:13 CSP

Panovník se mu ale směje, vždyť vidí, že přichází jeho den.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:13