Žalmy 37:12

Žalmy 37:12 CSP

Ničema spravedlivému chystá zlo a skřípe proti němu zuby.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:12