Žalmy 37:10

Žalmy 37:10 CSP

Ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:10