Žalmy 37:10,20,35-36

Žalmy 37:10 CSP

Ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 37:20 CSP

Ničemové ale zahynou; Hospodinovi nepřátelé pominou jak to nejlepší z pastvin, zmizí v dýmu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 37:35-36 CSP

Viděl jsem ničemu, násilníka, který se rozvaloval jako nepřesazovaná zeleň, ale pominul a hle, už není. Hledal jsem ho, ale nebyl nalezen.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:10,20,35-36