Žalmy 24:1-2

Žalmy 24:1-2 CSP

Davidův žalm. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé. Vždyť on ji založil na vodách, upevnil ji na vodních proudech.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 24:1-2

Sdílet