Žalmy 139:9

Žalmy 139:9 CSP

Když se vznesu na křídlech jitřenky a usadím se za koncem moře
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:9