Žalmy 139:8

Žalmy 139:8 CSP

Vystoupímli na nebesa, tam jsi ty. Ustelu si v podsvětí, jsi i tam.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:8