Žalmy 139:24

Žalmy 139:24 CSP

a pohleď, neníli ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti!
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 139:24

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:24