Žalmy 139:23

Žalmy 139:23 CSP

Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 139:23

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:23