Žalmy 139:22

Žalmy 139:22 CSP

Mám je v dokonalé nenávisti; jsou mi za nepřátele.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:22