Žalmy 139:19

Žalmy 139:19 CSP

Bože, kéž bys skolil ničemy. Odstupte ode mě, vy, kdo proléváte krev.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:19