Žalmy 139:18

Žalmy 139:18 CSP

Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku! Procitnu a již jsem s tebou.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:18