Žalmy 139:15

Žalmy 139:15 CSP

Před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen vskrytu, utkán v útrobách země.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet