Žalmy 139:14

Žalmy 139:14 CSP

Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen -- vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné -- má duše to velmi dobře ví.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 139:14

Sdílet