Žalmy 139:11

Žalmy 139:11 CSP

I kdybych řekl: Jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mně stane světlem.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:11