Žalmy 139:10

Žalmy 139:10 CSP

i tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:10