Matouš 10:22-23,28

Matouš 10:22-23 CSP

A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného; neboť amen, pravím vám, jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.”
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Matouš 10:28 CSP

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet