Malachiáš 3:19

Malachiáš 3:19 CSP

Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet