Lukáš 22:14-18

Lukáš 22:14-18 CSP

Když nastala ta hodina, zaujal místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: “Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho [již] nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v Božím království.” A vzal kalich, vzdal díky a řekl: “Vezměte to a rozdělte mezi sebe. Neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království.”
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Lukáš 22:14-18