Lukáš 21:21

Lukáš 21:21 CSP

Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí
CSP: Český studijní překlad
Sdílet