Jonáš 2:9

Jonáš 2:9 CSP

Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet