Jonáš 2:8

Jonáš 2:8 CSP

Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina, má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet