Jan 5:19

Jan 5:19 CSP

Ježíš jim odpověděl: “Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí on, to činí stejně i Syn.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet