Jeremiáš 30:9

Jeremiáš 30:9 CSP

Budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet