Jeremiáš 30:8

Jeremiáš 30:8 CSP

I stane se v onen den, je výrok Hospodina zástupů, že zlomím jeho jho na jejich šíji, jejich pouta zpřetrhám a cizinci je už nebudou zotročovat.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet