Jeremiáš 30:7

Jeremiáš 30:7 CSP

Běda, neboť veliký je tento den, není žádný jako on; pro Jákoba je to čas soužení, ale bude z něho zachráněn.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet