Jeremiáš 30:18

Jeremiáš 30:18 CSP

Toto praví Hospodin: Hle, změním úděl stanů Jákobových a slituji se nad jeho příbytky; město bude zbudováno na svých ruinách a palác bude stát na svém místě.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet