Jeremiáš 29:8

Jeremiáš 29:8 CSP

Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, ani vaši věštci. Neposlouchejte sny, které míváte.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet