Jeremiáš 29:3

Jeremiáš 29:3 CSP

Poslal jej prostřednictvím Eleásy, syna Šáfanova, a Gemarjáše, syna Chilkijášova, které poslal judský král Sidkijáš k babylonskému králi Nebúkadnesarovi do Babylona
CSP: Český studijní překlad
Sdílet