Jeremiáš 29:25

Jeremiáš 29:25 CSP

Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Protože jsi svým jménem poslal dopisy všemu lidu, který je v Jeruzalémě, knězi Sefanjášovi, synu Maasejášovu, i všem kněžím se slovy
CSP: Český studijní překlad
Sdílet