Jeremiáš 29:23

Jeremiáš 29:23 CSP

protože v Izraeli páchali hanebnost, cizoložili s ženami svých bližních a mluvili v mém jménu klamné slovo, které jsem jim nepřikázal. Já to vím a jsem toho svědkem, je Hospodinův výrok.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet