Jeremiáš 29:22

Jeremiáš 29:22 CSP

Od nich vzejde kletba používaná mezi všemi judskými vyhnanci, kteří jsou v Babylonu: Ať ti Hospodin učiní to, co Sidkijášovi a Achabovi, které babylonský král upražil na ohni
CSP: Český studijní překlad
Sdílet