Jeremiáš 29:1

Jeremiáš 29:1 CSP

Toto jsou slova dopisu, který prorok Jeremjáš poslal z Jeruzaléma zbytku starších mezi vyhnanci, kněžím, prorokům a všemu lidu, který Nebúkadnesar odvedl z Jeruzaléma do Babylona.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet