Izaiáš 66:23

Izaiáš 66:23 CSP

A novoluní co novoluní, sobotu co sobotu bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, praví Hospodin.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet