Izaiáš 66:22

Izaiáš 66:22 CSP

Neboť tak jako přede mnou zůstávají nová nebesa a nová země, které dělám, je Hospodinův výrok, tak bude zůstávat vaše potomstvo a vaše jméno.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet