Židům 4:8

Židům 4:8 CSP

Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinutí, nemluvil by o jiném, pozdějším dni.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet