Židům 4:6

Židům 4:6 CSP

Protože tedy zůstává možnost, aby někteří do něho vešli, a protože ti, kterým to bylo dříve zvěstováno, nevešli pro neposlušnost
CSP: Český studijní překlad
Sdílet